Medlem av prøvenemd

Sammen med andre fagkyndige har vi ansvar for utforming, gjennomføring og vurdering av fag- og svenneprøver. Vi er medlem fordi vi brenner for faget vårt og vil bidra til å sikre rekruttering og viderutvikle faget.

Vi ser på dette som en viktig oppgave og er stolt over at vi får være med å bidra.